Ettevõttest

Vastutus­tundlik laenamine

Vastutustundliku laenamise põhimõte on sotsiaalselt vastutustundliku käitumise väljenduseks laenuturul. Meie kohuseks on läheneda igale kliendile individuaalselt ning pakkuda teenust, mis vastab kliendi finantsolukorrale ning vajadustele.

Vastutustundliku laenamise põhimõtte järgimiseks omandab Oreon OÜ teabe, mis võimaldab hinnata kliendi krediidivõimelisust ning peab mõistliku laenukoormuse arvutamiseks kogutud andmete ja dokumentide kohta laenutoimikut. Mõistliku laenukoormuse arvutamiseks tehakse kindlaks kliendi võime täita konkreetsest laenulepingust tulenevaid rahalisi kohustusi jätkusuutlikult.

Kui Oreon OÜ leiab, et isiku poolt valitud laenutoode ei ole talle sobiv, võetakse kliendiga personaalselt ühendust ning pakutakse talle jõukohast laenutoodet. Ilmselge maksejõuetuse korral keeldutakse laenu andmisest.

Omalt poolt:

  • Küsime kliendilt teavet ja kasutame asjakohaseid andmekogusid (nt. Rahvastikuregister, Krediidiinfo AS, Äriregister, Kinnistusraamat, Ametlikud Teadaanded), mis võimaldavad hinnata kliendi krediidivõimelisust;

  • Anname kliendile piisavaid selgitusi, et klient saaks hinnata, kas pakutav tarbijakrediidileping vastab tema vajadustele ja finantsolukorrale;

  • Me ei soodusta ega julgusta klienti tema krediidivõimelisuse hindamiseks vajalikku teavet esitamata jätma; 

  • Arvutame mõistliku laenukoormuse, et klient saaks hinnata võetava laenu- või krediidisuhte sobivust isikliku laenuhuvi- ning finantsolukorraga ja hinnata laenamisega kaasnevaid riske; 

  • Hoiatame laenu võtmisega seotud ohtude eest;

Meile on oluline kliendi heaolu. Teeme omalt poolt kõik, et kliendil oleks alati kogu vajalik dokumentatsioon ja informatsioon olemas. Meie iseteeninduse keskkonnas on kõik kliendi ja Oreon OÜ vahelised lepingud ning nendega seotud dokumendid alatiseks salvestatud ja kliendi jaoks igal hetkel kättesaadavad.

Kliendil tuleks hoolikalt kaaluda riske, mis kaasnevad laenu võtmisega. Makseraskustesse sattumisel ei tohi eirata tekkinud olukorda, vaid lahendada see võimalikult kiiresti. Meie abivalmi klienditeenidusega leiate enda jaoks kõige sobivama lahenduse. Klient on kohustatud laenu taotlemisel avaldama meile asjakohast, täielikku ja tõest teavet oma finantsiliste võimaluste kohta ning kinnitada oma võimekust teha teadlik ja jätkusuutlik otsus laenu võtmise kohta.

Vastutustundliku laenamise põhimõtte järgimine aitab meil pakkuda kliendile soodsaid ja paindlikke laenutingimusi. See suurendab teenuse läbipaistvust ning aitab järgida head tava.